Kunderelationer

Baknordisk garanterer fuld fortrolighed i forbindelse med produktudvikling og produktion.
Vi er den loyale samarbejdspartner, der sikrer fortrolighed gennem en samarbejdsaftale, der præciserer at viden og information forbliver parterne imellem og ikke anvendtes kommercielt uden forudgående aftale.