Kunderelationer

Baknordisk garanterer fuld fortrolighed i forbindelse med produktudvikling og produktion.
Vi er den loyale samarbejdspartner, der sikrer fortrolighed gennem en samrbejdsaftale, der præciserer at viden og information forbliver parterne imellem og ikke anvendres kommercielt uden forudgående aftale.